Nyheter

 

01.01.2022
Godt nytt år ønskes fra NHK!

 

24.12.2021
God jul ønskes fra NHK!

 

31.10.2019
Årsmøte fant sted via Skype i dag. NHK har fått nytt styre og tatt mange viktige beslutninger. Takk for et informativt møte og mange fine innspill fra de som deltok.

 

14.05.2019
Infoskrivene, med tekst og bilder, begynner å komme på plass nå. Det har vært et produktivt halvår siden forrige årsmøte. Det er fortsatt en del som mangler, men vi er godt i gang med å ferdigstille oversikten over farge/mønster/hårlag, samt helse og sykdommer, og et eget infoskriv om hybrider.

 

10.05.2019
Regler for oppdrett ble fornyet i dag. Er du registrert oppdretter i NHK står du selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på disse.

 

14.10.2018
Årsmøte fant sted via Skype i dag. NHK har fått nytt styre og tatt mange viktige beslutninger. Takk for et informativt møte og mange fine innspill fra de som deltok. Gratulerer til Ulricke A. Mathisen som ble valgt til styrets nye leder!

 
13.12.2016
Stamboken er nå oppe! Som betalende medlem får man tilgang og mulighet til å registrere dyr.

 

03.07.2016
Vi har begynt å få opp tekst på nettsidene. Vi i styret jobber på spreng for å bygge opp foreningen og få opp informasjon her på nettsidene. Det blir en spennende sommer og høst!

 

13.04.2016
Vi har kjøpt domene og nettsiden er under oppbygging!

 

11.04.2016
Brønnøysundsregisteret har godkjent foreningen. Nå er vi endelig i gang!

 

03.03.2016
Stiftelsesmøte har funnet sted!

Forum

Foreningens Facebook-gruppe er stappfull med flinke hamsterentusiaster som mer enn gjerne svarer på spørsmål, samt deler sine flotte bilder og gode idéer.

 

Registrere seg som oppdretter i NHK
Registreringsavgiften koster 200,- kr pr. art. For å registrere deg laster du ned dokumentet nedenfor, fyller det ut elektronisk, sender på mail (avlsraad.nhk@gmail.com), og betaler den aktuelle summen (via nettbank til kontonummer 1503.74.61501). Når søknaden er mottatt og avlsrådet anser den som fullverdig, vil du få tilsendt en prøve. Når prøven er bestått vil du få oppdretterbevis tilsendt per post og oppdrettet ditt presentert på NHKs nettsider.

LINK SØKNADSDOKUMENT (word)

Ytterligere koster det 200,- kr årlig å være aktivt registrert oppdretter. Den årlige avgiften betales i begynnelsen av året, og du får en påminner på mail tidlig i januar. Betales den ikke ila. en måned vil oppdrettet ligge hvilende til den betales. Når et oppdrett ligger hvilende blir det ikke presentert på nettsidene eller i medlemsbladet. Blir et oppdrett godkjent i november vil betalingen være gyldig for hele neste år.

 

Kriterier
For å kunne bli registrert oppdretter må du..

 • være over 16 år.
 • være betalende medlem av foreningen.
 • ha vært medlem av foreningen i minst 3 mnd.
 • ha hatt den hamsterarten du skal oppdrette som kjæledyr i minst ett år.

 

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har satt minst ett kull på den hamsterarten du skal oppdrette. Begrunnelsen for dette er at man gjør seg noen nyttige erfaringer og tilegner seg praktisk kunnskap ved å sette kull.

 

Fordeler
Som registrert oppdretter i NHK får du..

 • oppdrettet ditt presentert med navn, link til hjemmeside og kontaktinformasjon på våre nettsider.
 • alltid råd og veiledning av våre mentorer i avlsrådet.
 • et kvalitetsstempel ovenfor kjøpere og andre oppdrettere.

 

Regler for oppdrett
Som registrert oppdretter i Norsk Hamsterklubb binder du deg til å følge foreningens regler, vedtekter og retningslinjer.
Oppdretter skal drifte sitt oppdrett med seriøsitet og stolthet, på vegne av og i samarbeid med NHK.

 • Foreningens retningslinjer for hold og avl av hamster skal alltid overholdes.
 • Som registrert oppdretter har du selv ansvar for å utgi korrekt og nødvendig informasjon om ditt oppdrett til foreningen og til dine kjøpere. Dette innebærer bla. informasjon om linjer og avlsdyr, utsendelse av stamtavler, samt stell og driftingen av det daglige hamsterholdet.
 • Som registrert oppdretter innad NHK presenterer du foreningen. Du skal holde en god tone på sosiale medier, og eventuelt diskutere misnøye tilknyttet til andre oppdrettere eller andre foreningsrelaterte misnøyer, direkte med styret i NHK. Dette fremfor å legge ut negative kommentarer og innlegg på sosiale medier som skaper usikkerhet og forvirring blant de som ikke er involvert i saken og ikke har hele bildet å forholde seg til.
 • Det er oppdretter sitt ansvar å sørge for at han/hun er oppdatert på evt. endringer som forekommer i foreningens retningslinjer og oppdrettsregler.
 • Det er ikke tillat å avle på hybrider, da NHK ønsker å verne om de rene dverghamsterartene.
 •  Det ikke tillat å avle på Campbells og Vinterhvit dverghamster som ikke har kjent stamtavle i minst 4 ledd.
 • Hamstere med fargen mandarin, eller mandaringer i samtavlen, vil aldri bli godkjent som renartet og er en hybrid.
 • Alle avlsdyr skal være registrert i NHKs stambokregister.
 • Som registrert oppdretter skal du registrere alle kull og hamsterunger innen de fyller tolv uker.
 • Du kan ikke registrere innkjøpte eller importerte hamstere under eget oppdretternavn. Du kan kun registrere hamstere du selv har avlet opp under ditt oppdretternavn. Hamstere med ukjent oppdretternavn skal registreres uten oppdretternavn, og kun med kjælenavn.
 • Du kan ikke registrere innkjøpte eller importerte dyr under uregistrerte oppdretternavn (det oppdretternavnet som følger hamsteren fra sitt hjemland). For at hamsteren skal kunne beholde oppdretternavnet i NHKs stambok skal oppdretteren til hamsteren være foreningsregistrert i sitt hjemland. I et slikt tilfelle skal hamsteren kun registreres som stamtavlenavnet sitt, uten navnet på oppdrett.
 • Du kan ikke registrere kull du ikke har avlet opp selv. Du eier kun de kullene der du selv har avlsrett på hunnen.
 • Minstepris for hamsterunger er 200,- NOK og for voksne dyr over 6 mnd er 150,- NOK

Brudd på oppdrettsreglene skal diskuteres som en sak i avlsrådet. Dette kan medføre advarsel, og i verste fall fratagelse av oppdretternavn og utestenging

 

Skriftlig prøve
Prøven du får tilsendt er utarbeidet spesielt for den eller de hamsterartene du har søkt om å få være registrert oppdretter på. Den sendes til deg via mail, og du har fire uker på å besvare den fra den dagen du mottar mailen. Klarer du ikke prøven første gang har du to nye forsøk på å besvare den, totalt tre forsøk. Klarer du ikke prøven på de tre forsøkene må du vente et år før du kan søke på nytt, og du må betale ny registreringsavgift. Du kan bruke alle hjelpemidler, men det er ikke tillatt å kopiere tekst direkte fra nettet eller bøker. Du skal skrive med egne ord og formuleringer på alle svarene du avgir.

 

Oppdretternavn
Når et oppdretternavn er godkjent er det beskyttet i foreningen på livstid. Avlsrådet kan be deg om å endre oppdretternavn i søknadsprosessen dersom det ligner for mye på et som allerede eksisterer i registeret eller om det er for generaliserende.

Opptatte oppdretternavn, deres oppdretternummer og initial prefix.

 • Hamsterhiet, 0002, HMH.
 • HamsterDeg, 0003, MMB.
 • HamsterGlede, 0005, UAM.
 • Suløen, 0007, SØ-BU.
 • Miinu, 0009, MTSB.
 • Gullskogen, 0010, GS-TR.
 • MinHammy, 0011, MH-AMB.
 • Lykkelabb, 0012, LL-BK.

EKSEMPEL