Nyheter

 

01.01.2022
Godt nytt år ønskes fra NHK!

 

24.12.2021
God jul ønskes fra NHK!

 

31.10.2019
Årsmøte fant sted via Skype i dag. NHK har fått nytt styre og tatt mange viktige beslutninger. Takk for et informativt møte og mange fine innspill fra de som deltok.

 

14.05.2019
Infoskrivene, med tekst og bilder, begynner å komme på plass nå. Det har vært et produktivt halvår siden forrige årsmøte. Det er fortsatt en del som mangler, men vi er godt i gang med å ferdigstille oversikten over farge/mønster/hårlag, samt helse og sykdommer, og et eget infoskriv om hybrider.

 

10.05.2019
Regler for oppdrett ble fornyet i dag. Er du registrert oppdretter i NHK står du selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på disse.

 

14.10.2018
Årsmøte fant sted via Skype i dag. NHK har fått nytt styre og tatt mange viktige beslutninger. Takk for et informativt møte og mange fine innspill fra de som deltok. Gratulerer til Ulricke A. Mathisen som ble valgt til styrets nye leder!

 
13.12.2016
Stamboken er nå oppe! Som betalende medlem får man tilgang og mulighet til å registrere dyr.

 

03.07.2016
Vi har begynt å få opp tekst på nettsidene. Vi i styret jobber på spreng for å bygge opp foreningen og få opp informasjon her på nettsidene. Det blir en spennende sommer og høst!

 

13.04.2016
Vi har kjøpt domene og nettsiden er under oppbygging!

 

11.04.2016
Brønnøysundsregisteret har godkjent foreningen. Nå er vi endelig i gang!

 

03.03.2016
Stiftelsesmøte har funnet sted!

Forum

Foreningens Facebook-gruppe er stappfull med flinke hamsterentusiaster som mer enn gjerne svarer på spørsmål, samt deler sine flotte bilder og gode idéer.

 

Gentikk er den teoretiske delen av avl og oppdrett som forteller oss hva vi kan forvente at foreldredyrene viderefører til hamsterungene. Ved å kunne grunnleggende genetikk kan du lettere planlegge kull og unngå uheldige paringer som kan resultere i defekter hos hamsterungene. Læren om genetikk er derfor særdeles viktig for å drive fornuftig avl. Denne læren vil ikke kunne fortelle deg om hamsterungene får store ører som mammahamsteren, eller er like rolige til sinns som pappahamsteren. Den vil lære deg om hamsterens mange genmutasjoner (farge, mønster, hårlag) og arveligheten av disse.

 

Genotyper og fenotyper

Genotyper er kodenavnet for genmutasjonen og fenotyper er navnet. Genotyper består av en kort bokstavsammensetning og fenotyper kan ha avanserte navn. Genotyper brukes for å sette opp krysningsskjema, og fenotyper brukes for å omtale fargene.

Eksempel på dette kan være..
Syrisk gullhamster:

 • Baba (genotyper), Banded (fenotyper).
 • rxrx (genotyper), Rex (fenotyper).

Genotyper består av to like deler, for å symbolisere både mor og fars anlag. Det er alltid to like bokstaver eller bokstavsammensetninger. Genet for Satin hos Syrisk gullhamster har to bokstaver i sin genotyp (Sa), og da blir den fullstendige genotypen Sasa.

 

Fenotyper kan variere stort mellom land, genotyper gjør ikke det. NHK har satt sine fenotyper med utgangspunkt i andre Europeiske land. Derfor er også fenotypene alltid på engelsk. En farge som består av flere fargemutasjoner kan ha et helt nytt og eget navn. Fordi fenotyper er navn så skal det skrives med stor forbokstav.

Eksempel på dette kan være..
Syrisk gullhamster, Creambaserte farger:

 • bb (genotyper), Rust (fenotyper).
 • ee (genotyper), Cream (fenotyper).
 • bb ee (genotyper), Caramel (fenotyper).
  Rust + Cream = Caramel,
 • bb ee Sgsg (genotyper), Silvercaramel (fenotyper).
  Rust + Cream + Silvergrey = Silvercaramel.
 • bb ee SgSg (genotyper), Brown eared White (fenotyper).
  Rust + Cream + Homozygous Silvergrey = Brown eared White.
 • bb ee Sgsg Uu (genotyper), Brown eared Silversable (fenotyper).
  Rust + Cream + Silvergrey + Umbrous = Brown eared Silversable.

 

Syrisk gullhamster, sortbaserte farger:

 • aa dd pp Toto (genotyper), Red eyed Blue Tortoiseshell (fenotyper)
  Black + Diluted + Cinnamon + Tortoiseshell = Red eyed Blue Tortoiseshell, forkortelse ReBlue Tort.

 

En fenotyprekke som består av mange fenotyper skal ha stor forbokstav på hvert enkelt navn. Den skal skrives i denne rekkefølgen: farge, mønster, hårlag, pelslengde (LH/SH), og fenotypene skal skrives alfabetisk. LH/SH skal alltid stå til sist uansett (gjelder kun Syrisk gullhamster). Står det ikke spesifisert hårlengde så skal man anta at hamsteren er korthåret (SH).

Eksempel på dette kan være..

Syrisk gullhamster:

 • Silvermink Rex Satin Longhaired
 • Chocolate Banded Shorthaired

 

Campbells dverghamster:

 • Red eyed Lilac Platinum Satin
 • Blue Silvering

 

Vinterhvit:

 • Agouti Pearl
 • Saphire Pearl

 

Det skal aldri spesifiseres i fenotypene hvilken gruppering fargen har (agouti eller helfarget).

Riktig:

 • Golden Shorthaired
 • Black Shorthaired

Feil:

 • Golden Agouti Shorthaired
 • Black Self Shorthaired

 


 

 

Forkortninger

Noen fenotyper kan bli lange og avanserte, og da kan det være lurt å vite om noen snarveier som ofte brukes på nett.

Fenotyp Forkortning Type gen
 Longhaired (langhåret)  LH  Hårlag
 Shorthaired (korthåret)  SH  Hårlag
 Satin (skinnende pels)  SA  Hårlag
 Rex (krøllete pels)  RX  Hårlag
 Umbrous (sotlag)  UMB  Hårlag
 Dominant spot (flekker)  DS  Mønster
 Banded (hvitt bånd rundt magen)  BA  Mønster
 Polywhite  POLY  Mønster
 Silvergrey  SG  Farge
 Darkgrey  DG  Farge
 Black eyed  BE  Øyefarge
 Brown eared  BØ  Ørefarge: Rust
 Red eyed  RE  Øyefarge: Cinnamon
 Tortoiseshell  TORT  Farge
 Texel (LH+RX) brukes mest utenlands  TEXEL  Hårlag
 Yellow Black  YB  Farge

 


 

 

Dominante og recessive gener

Vi skiller gener inn i to forskjellige anlag; dominante gener og recessive gener. Vi kan på en annen måte si at de deles inn i sterke og svake gener. Hvor de dominante genene er sterke, og de recessive er svake.

Dominante gener videreføres enkelt ved at én av foreldrene har det. Recessive gener må komme fra begge foreldrene for at ungene skal arve dem. Recissive gener kan bæres skjult, det kan ikke dominante. Alle dominante geners genotyper har stor bokstav helt først i genotypene.

Recessive genotyper skrives med små bokstaver.

Eksempel på dette kan være..

Syrisk gullhamster: genet for langhåret pels, ll. Dersom en hamster bærer et recessivt gen skjult (fått genet fra én forelder) vil det skrives som én liten bokstav: l.

 


 

 

Heterozygous og homozygous

Heterozygous er enkel form av et dominant gen, og homozygous er dobbel form. Enkel form vil si at ett anlag er arvet fra én forelder, dobbelt form er to anlag hvor hamsteren har fått det samme dominante genet, ett anlag, fra begge foreldrene.

Noen eksempler på dette kan være..

Syrisk gullhamster:
Sgsg, heterozygous Silvergrey. SgSg homozygous Silvergrey.
Uu, heterozygous Umbrous. UU homozygous Umbrous
Baba, heterozygous Banded. BaBa, homozygous Banded.

For at en hamster skal være homozygous må begge foreldre ha samme dominante gen. To foreldre med samme heteryzygous dominant gen vil gi 50% heterozygous, 25% homozygous og 25% vil ikke få det dominant genet overhodet. To homozygous foreldre vil gi et kull med 100% homozygous. En homozygous forelder krysset med en heterozygous vil gi 50/50% heterozygous og homozygous.

Når vi skriver alle hamsterens fenotyper i samme rekke så skriver vi aldri «heterozygous» for de individene med ett anlag, men det gjør vi derimot når det er snakk om homozygous.

Mange dominante gener vil få et forsterket uttrykk i homozygous form. For eksempel hos Syrisk gullhamster vil en homozygous Silvergrey se betraktelig lysere og kaldere ut i fargen, enn hos en heterozygous Silvergrey.

q-1024x680

images

Homozygous Silvergrey (SgSg) og heterozygous Silvergrey (Sgsg).

 


 

 

Genmutasjonenes grupperinger

Farger kan, hos Syrisk gullhamster og Campbells dverghamster, deles inn i to grupper, viltfarger (agouti) og helfarger (self). Viltfargene har et mønster tilknyttet seg: hanekam, kinnstriper og mørkere farge innerst i hårstrående. Helfarger er som ordet tilsier, helfarget.

De andre hamsterartene har kun viltbaserte farger, og hos dverghamstere blir «Agouti» flittigere brukt når det snakkes og skrives om viltfarger. Hos Campbells og Vinterhvite heter grunnfargen, fenotypene, simpelthen Agouti. Hos Syrisk gullhamster så heter grunnfargen Golden.

Noen fargegener må kombineres for at en spesiell farge skal kunne oppstå. Alle farger kan kombineres med forskjellige mønstre og hårlag.

 

Eksempler på viltfarger:i-1024x685

 • Golden (AA) – grunnfarge
 • Silvergrey (Sgsg)
 • Light grey (Lglg)
 • Dark grey (dgdg)
 • Cinnamon (pp)
 • Rust (bb)
 • Tortoiseshell, Yellow (Toto♀/ToY♂)

 

 

Eksempler på helfarger:14608110_10211291740757284_23501904_n

 • Cream (ee)
 • Ivory (eeSgsg)
 • Sable (eeUu)
 • Black (aa)
 • Champagne (aabbpp)

 

 

Eksempler på hårlag:Bilderesultat for hamsterhiet trym

 • Korthåret (ingen genotyper)
 • Langhåret (ll)
 • Rex (rxrx)
 • Satin (Sasa)
 • Umbrous (Uu)
 • Hårløs (hrhr)

 

 

Eksempler på mønstre:14610690_10211291720956789_715094108_n

 • Banded (Baba)
 • Dominant spot (Dsds)
 • Roan, White belly (Whwh)

 

 

Se full oversikt over de forskjellige artenes farger, mønstre og hårlag her:
www.norskhamsterklubb.no/laererikt/fargeravtegnhaarlag

 


 

Krysningskjema

Kommer!